Организират конкурс за безопасно работно място в Пловдив

Организират конкурс за безопасно работно място в Пловдив

Конкурс за определяне на носители на националните награди по здраве и безопасност при работа за 2011 година стартира Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". За втора поредна година наградите са посветени на темата на Европейската кампания 2010- 2011 "Поддържай безопасно работно място", като основната цел е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната. В конкурса могат да участват предприятия от всички икономически дейности, попълнили и изпратили в съответния срок заявление за кандидатстване. Кандидатите ще бъдат отличени в три категории- малки, средни и големи предприятия, като всеки кандидат може да участва само в една от трите категории в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението. Победителите във всяка от категориите ще бъдат определени от специално създадена за целта комисия. Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали - снимки, илюстрации, графики и диаграми. Крайният срок за подаване на заявления е 21 ноември, а награждаването ще бъде на 13 декември в Пловдив. Повече информация за начина на кандидатстване и класираните участници може да се открие на интернет страницата на агенцията.

   

0 коментарa

Виж още