Освободиха кметския наместник на с. Воденичарово

Освободиха кметския наместник на с. Воденичарово

Със Заповед на кмета на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев от 8 септември т.г. е освободен от длъжност кметският наместник на с.Воденичарово Иванка Петкова Димитрова. Мотивът е: несправяне с едно от основните задълженията - "да организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии". Кметските наместници в община Стара Загора са 17 и са назначаеми от кмета на oбщината за времето на съответния мандат. Кметовете, произведени след избори, са 33.

   

0 коментарa

Виж още