Осигурено е зърното до новата реколта

Осигурено е зърното до новата реколта

По данни на Националната служба по зърното и фуражите, които се базират на информации от Агенция Митници и Национална агенция по приходите, количеството налична пшеница към момента е 1 583 000 тона. Заявки за износ от страната към момента няма и като се има предвид темпът на потребление в страната за производство на брашна и фуражи, то количеството налична пшеница ще бъде достатъчна до нова реколта, твърдят от службата. За периода 01.07 - 31.12.2010 г., общото потребление в страната е било 1 032 000 тона, като от тях 280 000 тона са били предназначени за посевен материал, 461 000 тона - за производството на брашно и 291 000 тона - за фуражи. Износът до момента възлиза на 1 586 430 тона пшеница, което е с 45 на сто повече от предходната година. От тези количества за ЕС са изпратени 1 098 733 тона, а за трети страни – 487 697 тона. До нова реколта съгласно прогнозният зърнен баланс, необходимото останало количество пшеница за потребление в страната е 897 000 тона, от които 550 000 тона ще са необходими за брашна и 347 000 тона - за фуражи, уточняват от Националната служба по зърното и фуражите. Министерство на земеделието и храните припомня, че още миналото лято при коментарите за обезпечаването на зърнения баланс, изпрати запитване до Европейската комисия дали страната може да забрани износа на жито. Отговорът на Брюксел беше, че ако страната предприеме такива мерки, ще бъде санкционирана за ограничаване на свободния пазар и че при нужда винаги може да внесе необходимите й количества от европейския пазар.

   

0 коментарa

Виж още