Основен източник на доходи е работната заплата

Основен източник на доходи е работната заплата

Общият доход средно на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 321.41 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.5%, съобщиха от Националния статистически институт. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Основен източник на доход на домакинствата е работната заплата, като спрямо октомври 2008г е нарастнала с 4.4% и достига 164.78 лв. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. През октомври 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват с 27.8% до 90.68 лв. средно на лице от домакинство. През октомври 2009 г. доходите от самостоятелна заетост се увеличават с 20.3% процента спрямо същия месец на миналата година, като достигат 22.74 лв. средно на лице от домакинство. Относителният им дял се увеличава с 0.7 процентни пункта и представлява 7.1% от структурата на общия доход. Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през октомври 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 47.8%, като достигат 11.04 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0.6 процентни пункта и представлява 3.4% от неговата структура.

   

0 коментарa

Виж още