Остава бедственото положение в няколко общини в страната

Остава бедственото положение в няколко общини в страната

Остава бедственото положение в общините Харманли, Любимец и Свиленград, област Хасково, община Сливница - област София и община Бойница - област Видин. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. В община Сливница пътят между селата Братушково - Радуловци и Алдомировци - Извор е затворен поради снегонавявания. В община Бойница пътищата до населените места с. Големаново, с. Киряево, с. Извор махала, с. Старопатица, с. Цар Петрово в общ. Кула са непроходими. Все още е затруднен достъпът в няколко населени места на територията на Смолян - с. Мугла, Кърджали (Джебел, Момчилград), Видин (Грамада, Кула, с. Раброво, с. Градсковски колиби, с. Бориловец, с. Периловец, с. Шипикова махала и с. Каниц), с. Бозева, общ. Велинград. Сили и средства на МВР, съвместно с местната власт, продължават спасителните операции за осигуряване на достъпа до населените места и снабдяването на жителите им с продукти от първа необходимост. Тялото на починалия Васко Иванов Делчев от с. Иваново е открито вчера, след няколкодневно интензивно издирване. Водолазна група от ГДПБЗН, полицейски служители и доброволци продължават издирването на съпрузите Бойчеви в язовир Ивайловград. На територията на област Хасково продължават възстановителните дейности в с. Бисер и по дигите на река Марица в района на гр. Свиленград. Завърши изграждането на петата разрушена дига и продължава по нататъшното й възстановяване. Продължават дейностите по възстановяване на дигата на р. Харманлийска. За оценка на риска в участъците с разрушени диги извън гр. Харманли и за изготвяне на експертно становище по възстановяването им са привлечени специалисти от „Напоителни системи” ЕАД гр. Стара Загора. Комисия от представители на Министерството на земеделието и храните и местната власт са обходили всички животновъдни обекти на територията на общини Свиленград, Любимец и Харманли. Установени са наличните домашни животни и са изчислени необходимите количества концентриран фураж за изхранването им, възлизащ на 41 тона. МЗХ започна поетапното извозване на необходимите фуражи към бедстващите региони – доставени са 7 тона, днес предстои извозването на още 6 тона. Продължава доставката на хранителни продукти и вода за с. Бисер. Вчера там са доставени 10 тона картофи, предстои доставката на още 10 тона. Без ел.захранване е с. Острец, обл. Търговище, заради счупени железобетонни стълбове от ел. мрежата. Селото е захранено с агрегат до подмяната на счупените стълбове. Състояние на водните басейни, язовирите и речните корита е нормално на този етап. Обемите се поддържат чрез работа на ВЕЦ. Няма преливащи язовири от каскада “Арда”, нивото им продължава да спада. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реките са в процес на спадане или задържане. Няма промяна в обстановката през последните часове и не е получавана информация за критични водни нива по речните легла. Нивото на река Дунав е в застой - ледоходът е около 60 %. Нивото на река Тунджа при гр. Ямбол е 275 см при критично ниво 590 см, а при гр. Елхово – 236 см при критично - 290 см. Съвместно с общините Елхово и Ямбол е създадена организация за постоянно наблюдение в критичните точки и има готовност за предприемане на необходимите действия при необходимост.

   

0 коментарa

Виж още