Осуетен е опит за продажба на забранен за отглеждане защитен животински вид

Осуетен е опит за продажба на забранен за отглеждане защитен животински вид

На 21.11.2011 г., експерти от РИОСВ-София, съвместно с представители от Криминална полиция предотвратиха опит за продажба на маймуна от защитения вид Зелена морска котка /Clorocebus aetiops/. Животното е предложено за продан по интернет от частно лице, живеещо в гр. Ловеч. При осъществената среща с продавача, след обявяване на цената, екземплярът е иззет от експертите на столичната екоинспекция и предоставен за отговорно пазене в Спасителен център-зоологическа градина София. На нарушителя е съставен на място акт за установено административно нарушение. Съгласно екологичното законодателство глобата е между 2 000 лв. и 3 000 лв. Видът Зелена морска котка /Clorocebus aetiops/ принадлежи към разред Примати и попада в Приложение 2 на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора /CITES/. Съгласно Закона за защита на животните не се допускат внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на полумаймуни и маймуни от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.

   

0 коментарa

Виж още