Осъдителните присъди и броят на осъдените намаляват спрямо 2009-а, сочи статистиката

Осъдителните присъди и броят на осъдените намаляват спрямо 2009-а, сочи статистиката

По данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2010 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 656 извършени престъпления, което е с 1.4% по-малко спрямо съответното шестмесечие на 2009 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди, е 15 930, като в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава намаление с 3.4%. Ефективна осъдителна присъда е наложена на 10 749 лица (67.5% при 68.4% през шестмесечието на предходната година). Условно са осъдени 5 181 лица, като техният дял спрямо предходното шестмесечие се увеличава с 0.9 процентни пункта. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.4% от всички осъдени лица и достигат 1 179. Спрямо шестмесечието на предходната година се отбелязва намаление с 23.6%.

   

0 коментарa

Виж още