Отворена среща-дискусия за изпити по английски език и за придобиване на британска квалификация

Отворена среща-дискусия за изпити по английски език и за придобиване на британска квалификация

На 10 февруари, сряда, в гр. Стара Загора Британски съвет България организира отворена среща - дискусия на тема „Успех в бъдещето с квалификациите от Великобритания”. Срещата ще се проведе от 18.00 часа в Езикова гимназия „Ромен Ролан”. Тя е насочена към преподаватели, ученици, курсисти, студенти и всички интересуващи се от възможностите за придобиване на британска квалификация. На срещата ще се разискват въпроси за изпитите по английски език, международния тест IELTS и сертификатните изпити на Кеймбридж като Първи сертификат – First Certificate in English (FCE), Сертификат за напреднали – Certificate in Advanced English (CAE), Сертификат за владеене на английски - Certificate of Proficiency in English (CPE), Сертификат по бизнес английски - Business English Certificate (BEC), Международен сертификат по юридически английски - International Legal English Certificate (ILEC) и Международен сертификат по финансов английски - International Certificate in Financial English (ICFE). Ще се даде информация за новите възможности тези изпити да бъдат държани на компютър или на хартиен носител по избор на кандидата, както и за избора от много повече изпитни дати през 2010 г. Наред с това, Британски съвет ще запознае присъстващите за възможностите за полагане на изпити в България от студенти, обучаващи се редовно или дистанционно в британски университети и професионални институции. Целта на срещата е да се представят предимствата на всички гореспоменати квалификации. Те дават преимуществото на своите притежатели да се доближат максимално до европейските стандарти по отношение на образование и кариера. Сред тези преимущества са: • Международно признание от държавни структури, образователни институции, работодатели и професионални организации в целия свят, които приемат наличието на сертификат от тези изпити за достатъчно доказателство за владеене на английски език; • Точност и обективност при оценяване - всеки изпит е създаден, ратифициран и предварително тестван чрез използването на методологии на квалифицирани изследователски екипи, които се прилагат при оценяване в целия свят; • Съгласуваност – цялата гама от изпити е обвързана с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа, която определя нивата на езикова компетентност, валидни в рамките на ЕС; • Мобилност – увереността, която идва от притежаването на международно призната квалификация, основана на реални езикови умения, отваря вратите за развитие на кариера и разширява възможностите за обучение и глобална професионална реализация. Желаещите да участват в срещата могат да потвърдят присъствието си на телефони + 359 2 9424301 и + 359 2 9424200 или по електронна поща на адрес exams След представянето на изпитите те ще имат възможност да задават въпроси относно изпитите, които лично ги интересуват. Допълнителна информация: • Британски съвет има дългогодишен опит в провеждането на изпитите на Университета Кеймбридж, международния тест IELTS и изпитите за студенти, обучаващи се в британски университети и професионални институции. Екипът на Отдел „Изпити" на Британски съвет се отличава с професионализъм и новаторски подход и работи активно за популяризирането на изпитите за владеене на английски. • Наред със Стара Загора, отворени срещи на същата тема ще бъдат проведени и в други градове в страната: в Пловдив - на 11 февруари, в Плевен - на 15 февруари, в Бургас – на 17 февруари и във Варна - на 18 февруари 2010 г. • Изпитите се делят на изпити за владеене на английски като чужд език и изпити за придобиване на образователни, академични и професионални британски квалификации. В първата група попадат сертификатните изпити на Университета Кеймбридж: общ английски - KET, PET, FCE, CAE и CPE, бизнес английски , юридически и финансов английски и теста IELTS. Във втората група попадат широк кръг от международно признати професионални, университетски и училищни изпити от името на големи британски изпитни институции, които се организират по заявка на изпитващата институция или на кандидата.

   

0 коментарa

Виж още