Отговорът на МОСВ във връзка с обвиненията на Станишев

Отговорът на МОСВ във връзка с обвиненията на Станишев

По повод „кореспонденция между Райка Онцова и Нона Караджова”, на която г-н Сергей Станишев се позова пред парламента, фактите са следните, съобщават от Пресцентъра на МОСВ. • На 29.07.2009 г. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” е изпратила до министър Караджова писмо, подписано от г-жа Онцова, тогава изпълнителен директор на агенцията, с което се изисква МОСВ да предостави експертна информация във връзка с „получено писмо от ЕК относно прилагане на процедури на пряко договаряне, след прекратяване на открити търгове в сектор „Околна среда” по проекти, съфинансирани по програма ИСПА /КФ Регламент 1164/94/ в МОСВ”. • Самото „получено писмо от ЕК” не е приложено, нито е приложена информация за неговото съдържание, нито е указано на коя дата е получено от комисията и до кого е адресирано. • Писмото от г-жа Онцова е изпратено на 29 юли и е получено в МОСВ на 30 юли. Информацията, която се изисква чрез него, е с голям обем и с краен срок за изпращане същата дата – 30 юли. Независимо от това е реагирано бързо и тази информация е предоставена във физически възможния срок с писмо-отговор от 11 август. • Веднага е разпоредена вътрешна проверка по посочените проекти. Изявлението на г-н Сергей Станишев от трибуната на парламента представлява политическа акция, която има за цел да отклони общественото внимание от факта, че по време на мандата на неговото правителство в МОСВ са прилагани процедури на пряко договаряне, след прекратяване на открити търгове по проекти по програма ИСПА, а одитният орган на МФ не е предприел нищо, за да разследва и прекрати тези нарушения. В резултат на това управленско поведение България сега е застрашена да загуби всички средства по програма ИСПА в размер на 96 милиона евро, или в най-добрия случай 10 до 20 процента от тази сума. Що се отнася да брифинга от 24 януари т.г., на него министър Караджова коментира единствено писмото, получено от Европейската комисия в МОСВ на 26 юни 2009 г., което е свързано с проектите по Оперативна програма „Околна среда” и няма нищо общо с процедурите за пряко договаряне по програма ИСПА. Министър Караджова никога не е твърдяла, че не знае за проблемите, свързани с усвояването на средства по европейските фондове: „Още през август и нашето министерство, така и колегите от другите министерства, направихме преглед на програмите, без да чакаме писмо от ЕК, направихме нашите анализи и предприехме още през октомври коригиращи мерки”, беше категорична Нона Караджова.

   

0 коментарa

Виж още