Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина откриват в МБАЛ-Разлог

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина откриват в МБАЛ-Разлог

Днес в 11:00 часа официално ще бъде открито отделението по „Физикална и рехабилитационна медицина” в Многопрофилната болница за активно лечение в Разлог. Община Разлог е вложила 100 000 лева собствени средства за цялостен ремонт и оборудване на отделението. В отделението има кенезитерапевтична секция, електосветителна секция, инхалационно лечение и кабинет за лечебен масаж, парафино лечение, приемен лекарски кабинет и регистратура с архив. Отделението е обезпечено и с необходимия медицински екип и ще работи със здравната каса.

   

0 коментарa

Виж още