Отиде си Професор Богдан Богданов

Отиде си Професор Богдан Богданов

Отиде си професор Богдан Богданов, дългогодишен професор по история на старогръцката култура и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и президент и основател на Нов български университет, съобщиха от НБУ. Проф. Богданов бе и посланик на България в Гърция в периода 1991 - 1993 г.

Носител е на ордена Grand-Croix de l’Ordre de Phenix, Gre`ce, за приноса си като посланик на България в Гърция и наградата „Христо Г. Данов” за хуманитаристика.

Проф. Богданов има голям брой преводи на старогръцки автори, сред които се откроява участието му в четиритомното издание на „Диалози“ на Платон, преводите на „Характери“ на Теофраст, „Дафнис и Хлоя“ на Лонг, „Животът на Александър Македонски“ на Псевдо-Калистен, „Към себе си“ на Марк Аврелий, „Диатриби“ на Епиктет.

Написал е на книгите „От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Литературата на елинизма“, „Мит и литература“, „Романът – античен и съвременен“, „История на старогръцката култура“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Старогръцката литература“, „Промяната в живота и текста“, „Европа – разбирана и правена“, „Отделно и заедно“, „Университетът – особен свят на свобода“, „Минало и съвременност“, „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“, „Текст, говорене и разбиране“, както и на издадената в Испания книга „Modelos de realidad”, издадената в Германия „Reading and Its Functioning“ и издадената във Франция „Penser et construire L’Europe“.

Последната книга, която професор Богдан Богданов остави, е „Думи, значения, понятия и неща“

   

0 коментарa

Виж още