Откриват се Националните есенни изложби в Пловдив

Откриват се Националните есенни изложби в Пловдив

На 1 септември 2013 г. от 18.00 ч. в Балабанова къща на Старинен Пловдив ще се открият Националните есенни изложби.Ораганизатори на изложбите са Община Пловдив, Управление Старинен Пловдив и фондация Култура и съвременност. Проектът е подкрепен от програма Дебюти на Национален фонд Култура.Изложбите ще продължат до 31 септември 2013 година.Проектът е част от програмата Есенен салон на изкуствата Пловдив 2013. Проектът представя селекция единствено от млади автори, за част от които това участие е първа самостоятелна изложба.Участниците са автори на възраст между 25 и 40 години, получили своето сериозно академично художествено образование в България и/или по света, имат своите специализиции, резиденции и участия в редица проекти, всеки от тях следва самостоятелно своя път на творческо развитие. Не на последно място проектът цели чрез засилено презентиране на младите в съвременната българска художествена сцена тяхното осмисляне и осъзнаване като релефно творческо поколение, а комуникацията помежду им – да допринесе за формирането на необходимата активна среда за бъдещо развитие.

   

0 коментарa

Виж още