Открита е инфраструктурата, обслужваща „Индустриална зона”, с.Еленино

Открита е инфраструктурата, обслужваща „Индустриална зона”, с.Еленино

Областният управител Йордан Николов и кметът на община Стара Загора професор Светлин Танчев присъстваха днес на откриването на инфраструктурата, обслужваща „Индустриална зона”, с.Еленино. Новата придобивка е по Проект БГ 2006/018-343.10.03 „Развитие на индустриални зони, фаза 2 – изграждане и рехабилитация на прилежаща вътрешна инфраструктура”. За Община Стара Загора сумата е 1 653 500 лв. без ДДС. С тези средства се финансира техническа помощ за проекта и за изграждане и рехабилитация на техническа инфраструктура за зоната, която е с обща площ от 206 дка. Първата копка на обекта бе на 10 юни 2009 г. Изградени са около 1 км нов път, две пътни връзки, мостово съоръжение, довеждаща електроснабдителна система и др. Областният управител Йордан Николов сподели, че се радва, че община Стара Загора е сред водещите и дава нови идеи за развитието на икономиката в условията на криза. Той каза още, че ще използва всеки контакт и ще информира местни и чуждестранни фирми за обособената индустриална зона, за да се търсят възможности за развиването на екологични производства на това място. Областният управител Йордан Николов и кметът на община Стара Загора професор Светлин Танчев поставиха табела, която показва началото на обособената индустриална зона. Изпълнителят на СМР е Консорциум „Примастрой”. Консултантът е Консорциум „Индустриална инфраструктура” с водещ партньор „Пътконсулт 2000” ЕООД. На откриването днес присъстваха и ръководителите на Търговско-промишлена палата-Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора, Клуб на работодателя-Стара Загора и др.

   

0 коментарa

Виж още