Откриха главен канализационен колектор, а Пречиствателната станция на Стара Загора - догодина

Откриха главен канализационен колектор, а Пречиствателната станция на Стара Загора - догодина

В Стара загора беше открит Главният канализационен колектор I. По този начин се осигурява връзката с 3-и и 4-и главен колектор, с което ще се осигури отвеждането на отпадните води до довеждащия колектор на Пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора. В изграждането й забавяне има, но министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов заяви, че тя ще заработи през пролетта на 2009 г. В церемонията участваха още здравният министър д-р Евгений Желев, директорът на Изпълнителна дирекция ИСПА при МРРБ Йорданка Стоянова, областният управител Мария Нейкова, кметът проф. Светлин Танчев и др. Изграждането на Главен колектор I е първи етап от инвестиционния план за рехабилитация на канализационната мрежа на Стара Загора. Колекторът е с дължина 1531 м. Общата стойност на компонента е 4,695 млн. евро. От тях безвъзмездната помощ по програма ИСПА е в размер на 3,521 млн. евро. Изпълнител на обекта е консорциум Станилов - Трейс.

   

0 коментарa

Виж още