Откриха информационен център в Регионалната дирекция по горите

Откриха информационен център в  Регионалната дирекция по горите

Регионалната дирекция по горите (РДГ) - Стара Загора, е първата регионална структура в страната, в която стартира проект по Оперативната програма "Административен капацитет" - "Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите (ДАГ). Проектът е на стойност 702 173 лв., осигурени на 100% от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той е с продължителност 12 месеца и е първият самостоятелен проект на ДАГ по оперативните програми на ЕС. Общата цел на проекта е осигуряване на прозрачност и публичност в дейността на ДАГ и нейните структури, както и осигуряване на условия за превенция и борба с корупцията в държавния горски сектор. Набелязани са и някои специфични цели, свързани с подобряване на координацията и комуникацията на държавната горска администрация в управляваните от нея райони с гражданите и бизнеса; подобряване на достъпа до информация за услугите, които секторът предлага на обществото; изграждане и актуализиране на Интернет-страница на ДАГ с портали към 16-те РДГ, както и отделни Интернет-страници на дирекциите по места. Първата планирана дейност по проекта е изграждане на информационни центрове на територията на 4 регионални дирекции - Стара Загора, София, Варна и Велико Търново. Старозагорският информационен център вече е открит и той се намира в сградата на РДГ. От днес гражданите, които искат да получат актуална информация за услугите, които предлага Регионалната дирекция, могат да се обадят на тел. 042/60 18 89. В следващите месеци предстои оптимизиране на неговата дейност. Останалите планирани дейности са свързани с изработването на Етичен кодекс на работещите в структурата на държавния горски сектор, актуализирането на стратегическите горски документи, за което ще бъдат ползвани услугите на експерти от Австрия и Германия, разработване на план за действие за повишаване на прозрачността и борбата с корупцията, както и провеждането на две кръгли маси - за етичния кодекс и борбата с корупцията и предпоставките за възникването на корупционни практики в държавния горски сектор. Вчера координаторите на проекта изразиха надежда, че с реализирането му ще се ускорят темповете за развитието на горското стопанство в България.

   

0 коментарa

Виж още