Откриха нов механизъм за делене на клетките

Откриха нов механизъм за делене на клетките

Учени от Университета в Упсала са открили у микроорганизма Sulfolobus acidocaldarius неизвестен досега механизъм за делене. Според шведските специалисти това е първото откритие от подобен мащаб, правено през последните няколко десетилетия. Микроорганизмът S. acidocaldarius се отнася към археите (архибактериите). Клетките им са сходни, от една страна, с прокариотите, а, от друга, с еукариотите. По своите характеристики обаче археите силно се различават както от еукариотите, така и от бактериите. Може да се каже, че в техните клетки отчасти са "смесени" признаци, характерни за две други групи. Според една от хипотезите археите са най-древните живи същества на Земята. Шведските учени са изследвали археите S. acidocaldarius, които обитават кисела среда при температура 80 градуса по Целзий. Те са открили, че преди делене в клетките на S. acidocaldarius се активизират три гена, които отговарят за образуването на тънък "пояс" в клетката. Той разделя две "порции" хромозоми, образувани в резултат на делене. Свивайки се, "поясът" разделя клетката на археите на две дъщерни. Всички изследвани досега археи имат друг механизъм на делене. Условията, при които живеят S. acidocaldarius, напомнят на тези на младата Земя в периода, когато се е образувал и развивал животът. Затова изследването на въпросните микроорганизми може да хвърли повече светлина върху ранните етапи на еволюцията на земните организми. БТА

   

0 коментарa

Виж още