Откриха нов факултет в Тракийския университет

Откриха нов факултет в Тракийския университет

В структурата на висшето учебно заведение е закрит Българо-германският аграрен колеж Вчера правителството на България одобри откриването на Селскостопански факултет към Тракийския университет - Стара Загора. В него студентите ще се обучават по специалностите "Аграрна икономика" и "Регионално планиране и развитие на селските райони" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "Планиране на регионалното развитие" на образователно-квалификационна степен "магистър". "Това е петият факултет на университета - уточни ректорът проф. д-р Иван Станков. - Създава се, за да се отделят икономическите специалности - "Аграрна икономика" и единствената уникална специалност в България "Регионално планиране и развитие на селските райони". По този начин ще отговаря на необходимостта от кадри за задоволяване на потребностите на селските райони, за решаване на приоритетите на Европейския съюз и България. Имаме амбицията да създадем още една специалност, свързана с алтернативния туризъм." Стопанският факултет разполага с 50 преподаватели. 1/4 от тях са от Аграрния факултет, други - по чужди езици, са заимствани от Ветеринарномедицинския факултет. От началото на 2008/2009 учебна година по държавна поръчка вече се обучават 90 студенти на ниво "бакалавър" и 40-50 - на ниво "магистър", редовно и задочно. Стопанският факултет ще се помещава на територията на Студентски град, като ще ползва засега базата на Аграрния факултет. За следващата година се предвижда завършване на някои корпуси, където ще бъдат настанени част от катедрите на новия факултет. След публикуване в Държавен вестник на Постановлението на Министерския съвет за създаването на Стопанския факултет, ще се направи тържествено откриване на новата университетска структура, уточни проф. Станков. След това ще се организира събрание на новия факултет за избиране на ръководни органи - факултетен съвет и декан. С правителствения документ в структурата на висшето учебно заведение се закрива Българо-германският аграрен колеж. Мотивите са неефективност на основното звено и невъзможност да се осигури необходимият хабилитиран преподавателски състав. Студентите от закрития колеж продължават и ще довършат обучението си в Аграрния факултет на университета. Предложенията за структурните промени са направени от Академичния съвет на Тракийския университет.

   

0 коментарa

Виж още