Отнеха паспорти и разрешителни за оръжие на некоректни платци

Отнеха паспорти и разрешителни за оръжие на некоректни платци

На 189 длъжници към НАП им е забранено да напускат страната Заради задължения към Националната агенция за приходите са отнети задграничните паспорти и разрешителните за носене на оръжие на 189 души от Старозагорска област, съобщи пресаташето на Териториалната дирекция Мариета Добрева. На длъжниците е наложена и забрана за напускане на страната. Общо 319 граждани и фирми от областта фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към края на юли, 279 от тях вече са предадени на Агенцията за държавни вземания. Неплатените задължения възлизат на 227 489 715 лв. Публичният бюлетин на длъжниците се състои от два списъка, в които се посочват имената, адресите и единните идентификационни номера по БУЛСТАТ на физически и юридически лица с неуредени данъчни и осигурителни задължения над 5000 лв. Той е поставен на видно място в ТД на НАП - Стара Загора, публикуван е и на Интернет-страницата на Агенцията - www.nap.bg. В първия списък се съдържат имената на 258 данъкоплатци, които дължат общо 210 025 995 лв. Те нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. Във втория списък са включени физически и юридически лица, които също не са платили в срок публичните си задължения над 5000 лева, но разполагат с движимо или недвижимо имущество, върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица. В него са посочени 61 длъжници с неплатени данъци и осигуровки в размер на 17 463 720 лв. До края на юли към прокуратурата са изпратени уведомления за 16 длъжници, чиито задължения са в особено големи размери - общо 14 705 807 лв. След проверка на фирмите ще се даде становище за необявяване на неплатежоспособността им пред съда и спиране на плащанията.

   

0 коментарa

Виж още