Отнеха правата на фондация "Българска роза" за Празника на розата

Отнеха правата на фондация "Българска роза" за Празника на розата

С гласовете на 20 от старейшините в Общински съвет - Казанлък, бе прието предложението на кмета Галина Стоянова да се отнемат правата на фондация "Българска роза" за провеждането, организирането и финансирането на Празника на розата. Мотив за исканата промяна на общинско решение отпреди 15 години бе непрозрачността на дейността на фондацията и липсата на отчетност. Предложението не породи особени дискусии, въпреки очакванията, тъй като двама от съветниците - председателят на УС на фондацията екскметът Стефан Дамянов и един от членовете на УС - Росен Георгиев, не взеха отношение заради деклариран конфликт на интереси. Вместо тях Румяна Друмева, съветник от групата на БСП и един от учредителите през 1997 година на фондацията, която е НПО в обществена полза, попита общинското ръководство дали не прибързва с това си предложение за решение. Друмева определи предложението на кмета Стоянова като искане да се "сложи Празникът на розата в административни рамки". Според нея за 15-те години работа и история по организирането и провеждането на Празника на розата от страна на фондация "Българска роза" той се е превърнал в международен фестивал, а фондацията е доказала, че може да обединява, а не да разделя. Друмева заяви също, че вече са обявени събитията от тазгодишния Празник на розата в сайта на Община Казанлък, съветниците не са се произнесли по въпроса, а самата фондация също мълчи. Като компромисен вариант тя предложи в решението на съветниците да се запише, че фондация "Българска роза" е съорганизатор и съфинансиращ орган на празника, заедно с Община Казанлък. Според Друмева и досега, и в бъдеще лидерството в този празник на Общината си остава и никога и под никаква форма не е губено. Нейното предложение включваше и задължение от страна на кмета Празникът на розата да се отчита два месеца след неговото приключване. Подложено на гласуване, предложението на бившия зам.-областен управител Румяна Друмева не събра нужния брой гласове. Така на практика валидно остана основното предложение на кмета Галина Стоянова. Деляна БОБЕВА

   

0 коментарa

Виж още