Отпадат данъчните облекчения за дарения за здравни и социални заведения

Отпадат данъчните облекчения за дарения за здравни и социални заведения

С новите промени в данъчните закони отпадат данъчните облекчения за дарения, направени в полза на здравни и лечебни заведения, социални домове, комуни за лечение на наркозависими, стана ясно на семинар, организиран от Министерство на финансите. Мотивът на експертите от финансовото ведомство за отпадане на облекченията е, че българското законодателство трябва да третира равноправно българските и чуждестранните юридически лица, в полза на които може да се направи дарение, а не е по силите на данъчната администрация да проверява дарения към всички възможни здравни и социални домове в ЕС. С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане отпадат и данъчните облекчения за дарения, направени в полза на бюджетни предприятия, лица, пострадали при кризи и социално слаби лица, юридически лица с нестопанска цел, както и за дарения за ученици и студенти или за така наречените стипендии за обучение. Няма да ползват данъчни облекчения и дарителите на фонд "Енергийна ефективност".

   

0 коментарa

Виж още