Отпускането на помощи на дете се обвързва с редовното посещение на подготвителните групи в детските градини и в училищата

Отпускането на помощи на дете се обвързва с редовното посещение на подготвителните групи в детските градини и в училищата

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето. Това реши правителството с промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Те съответстват на влизащите в сила от 1 септември т. г. изменения в Закона. Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище. Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец. С постановлението се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тях се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип (преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип), ще се предоставят месечни средства за джобни разходи. Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.

   

0 коментарa

Виж още