Отпускат 3 млн. лв за реализацията на „МИГ Гълъбово – Опан“ (СНИМКА)

Отпускат 3 млн. лв за реализацията на „МИГ Гълъбово – Опан“ (СНИМКА)

Днес, 02.11.2016 г. на официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет, от инж. Пламен Бараков, който е председател на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, бе издадено ново Споразумение за изпълнение на проект по ПРСР 2014г.- 2020г.

Общият брой на сдруженията, които са канидатствали е 89 са общо кандидатствалите сдружения. Само 21 от тях се сдобиха  със споразумения за изпълнение на „Стратегията за водено от общностите местно развитие“. Реализацията на проекта на стойност близо 3 млн. лв., ще предостави възможност на общините Опан и Гълъбово, както и на неправителствените организации, земеделските и бизнес производителите и  читалищата,  да получат напълно безвъзмездно финансиране.

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“, разположен в община Гълъбово успешно завърши „Стратегията за местно развитие“, обхващаща периода от 2007г. до  2013г. и през следващите 4 години ще разшири своята дейност и ще обхване и съседната на Гълъбово община – Опан. Освен това проекта ще носи името СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.

 

   

0 коментарa

Виж още