Отстраняването на ледени висулки е задължение на гражданите

Отстраняването на ледени висулки е задължение на гражданите

Необходимо е гражданите да вземат мерки за предотвратяване на опасността от падащи ледени висулки и сняг от покривите, сигнализират от Община Стара Загора. Във връзка с очакваното затопляне на времето опасността от свличане на снежни маси и висулки от лед от сградите става реална. На места ледените късове достигат внушителни размери и могат да бъдат опасни за гражданите или имуществото им. От Община Стара Загора напомнят, че собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на етажна собственост са длъжни да почистят стрехите и фасадите на сградите от ледени висулки, както и тротоарите пред тях от лед и сняг. Ако това е невъзможно, е наложително да обезопасят съответния периметър и да потърсят съдействие от институциите за помощ със специализирана техника. Според общинската Наредба за управление на отпадъците собствениците или наемателите на магазините,заведенията за хранене и развлечения и офисите са длъжни да почистват тротоарите пред обектите си от сняг и лед в течение на работното им време. Задължение на общината е да организира и осигурява почистването от сняг и лед на уличните платна, площади, алеи, паркове, спирки на градския транспорт и други обществени места, гласи наредбата. Еднолични търговци и юридически лица, нарушили разпоредбите се наказват с имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а физическите лица до 5 000 лв.

   

0 коментарa

Виж още