Отчет за дейността на Регионален исторически музей /РИМ/ -Стара Загора през 2008 г

Отчет за дейността на Регионален исторически музей /РИМ/ -Стара Загора през 2008 г

Отчет за дейността на Регионален исторически музей /РИМ/ -Стара Загора през 2008 г. направи днес пред медиите директорът Светла Димитрова. Общо 33-мата са служителите на музея. Във фондовета на музея се съхраняват: Основен и полеви – постъпили прзез 2008 г. нови 1179 фондови единици - общо 116 628 Спомагателен – нови 528 – общо 40 430 Научен архив – нови 62 - общо 2317 Библиотека – нови 766 – общо 11 037 Заседания на оценителни комисии - 3 През годината са пребазирани част от фондовете на отдел “Антична археология”, “Средновековна археология”, “Най-нова история”. Осъществени са проверки на фондовете: “Нова история” , “Най-нова история”, фонд “Експонати от благородни метали и такива украсени със скъпоценни камъни”, прокуратурата е приключила работа по проверката на отдел “Праистория”. През консервация и реставрация са минали 503 – експоната в ателиетата на музея и при други специалисти. Специалстите от РИМ са работили по 43 теми, от които 40 са приключени. Проучени са 9 обекта на територията на археологическия резерват, наблюдаван 1 обект в зона Б на археологическия резерват, проучен 1 обект, извън чертите на резервата. Публикувани са 50 статии, 2 книги, отпечатани 3 сборника, изнесени 39 съобщения на 18 научни конференции В РИМ усилено се работи по тематико-експозиционен план за нова постоянна експозиция и по планове за временни изложби. На Антична улица в сградата на музея са организирани 19 експозиционни форми (фотодокументални и веществени изложби, витрини и др.) Подготвени от музея – 15. Музейните обекти са се радвали на 10 802 посетители, от които 808 чужденци. Най-посещавани - временните изложби в новата музейна сграда. Отчетът на РИМ може да бъде видян на Интернет-страницата на адрес museum.starazagora.net/Ind.HTM На пресконференцията Димитър Янков – главен уредник в музея съобщи и по-големите запланувани събития на РИМ за настоящата година. Подготвя се гостуването преди 5 октомври – Празника на Стара Загора – на изложба от уникални експонати от фонда на Националния археологически музея, открити около Стара Загора. Скоро ще бъде открита Постоянната експозиция и сградата на Регионален исторически музей, които Община Стара Загора изгражда в последните години. От края на 1982 г. градът очаква откриването на уникалната сграда с форма на пясъчен часовник в центъра на града.

   

0 коментарa

Виж още