От ГЕРБ са готови със закони за обществения ред и отбраната

От ГЕРБ са готови със закони за обществения ред и отбраната

В края на миналата седмица ГЕРБ, Стара Загора, организира дискусия по програмите на партията за развитие в секторите "Сигурност и обществен ред" и "Отбрана". Над два часа продължи диалогът между двамата лектори Маноил Манев и Емил Христов с представители от ГЕРБ от областта, студенти и граждани. Месеци преди изборите хората на Бойко Борисов се ангажираха още през първата година на мандата си с предлагането и приемането на над 15 закона и поднормативни акта, сред които Стратегия за националната сигурност и Национална военна стратегия. "Най-страшния бич е ежедневната престъпност, която засяга предимно социалнослабите хора - подчерта Манев. - Сред тях са кражбите, джебчийствата, нашумелите през последните години телефонни измами... В същото време разкриваемостта и доверието в институциите са на изключително ниско ниво", категоричен беше лекторът. В тази връзка от ГЕРБ обмисляли провеждане на твърда държавна политика, насочена срещу организираната престъпност и корупцията, която да бъде съпроводена с експертен анализ, проучване на международния опит и широк обществен дебат. Стратегията за националната сигурност визира интегриране на "Националната разузнaвателна служба" и на "Националната служба за охрана", оптимизиране функциите и структурата на Държавна агенция "Национална сигурност" и въвеждaне на парламентарен контрол върху нейната дейност. Абсолютно необходимо било и изготвянето на нов Наказателен кодекс. Действащият в момента е приет през 1968 г. и въпреки многобройните му поправки, в значителна степен не отговаря на съвременната ситуация, посочиха лекторите. Според тях е необходимо и повишаване ефективността на наказателния процес чрез промяна на Наказателно-процесуалния кодекс, както и оптимизиране на функциите и структурите на МВР. Наред с отговорностите, които носим като страна членка на НАТО, ние трябва да привлечем и задържим качествен и мотивиран личен състав, заяви Емил Христов. В момента не се използвали адекватно знанията и възможностите на онези, които имали натрупан опит в учебни заведения и бази на НАТО и ЕС, както и на участвалите в мисии зад граница. Лекторите информираха, че в момента се подготвя закон за отбраната, който, според тях, в голямата си част е необмислен и ще обслужва тeснопартийни интереси.

   

0 коментарa

Виж още