От днес започва класирането на деца за двете нови детски градини в Стара Загора

От днес започва класирането на деца за двете нови детски градини в Стара Загора

От днес до 12 септември започва класирането в електронната система за извънреден прием на деца в двете нови детски градини в Стара Загора - ЦДГ 5 „Мечо Пух" и ЦДГ 6 „Камбанка". Свободните места в детска градина „Камбанка“ са 100, разпределени в 4 възрастови групи. В ДГ „Мечо Пух“ чрез електронното класиране ще бъдат приети 68 деца, а останалите 32 са за деца в риск със специален режим на прием. Те са за деца с увреждания, деца със СОП и/или хронични заболявания, деца - сираци и полусираци, деца с неизвестен родител, деца от уязвими общности - ромски етнос. На специализирания сайт за прием в детските заведения, в раздел „Предстоящо класиране" - (priem.starazagora.bg/baby/g/expectingrating.php) , в списъка „Участници в класирането", от днес родителите могат да проверят статуса на детето си, както и да редактират данните в заявлението за прием до 12 септември 2014 г. включително. Резултатите от класирането ще станат ясни на 15 септември 2014 година. В него ще участват всички, в чиито заявления за прием е избрана начална година за участие в класиране 2014 г. или по-рано. В него няма да бъдат включени заявления, в които началната година е от 2014 г. нататък. Не е необходимо да бъдат променяни заявленията, регистрирани с начална година за участие в класиране 2013 г., или по-рано. Те участват във всички класирания от годината, посочена в заявлението, докато детето бъде класирано или навърши максимална възраст за прием в детска градина. От 16.09. до 30.09. 2014 г. децата трябва да бъдат записани в детската градина, в която са класирани, в противен случай те автоматично отпадат. Записаните деца трябва да постъпят от 01.10.2014 г. до 15.10.2014 г. в детската градина. Децата, непостъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания. Още разяснения за класирането в новите детски градини, графика и начина за записване на децата, родителите могат да намерят на специализирания сайт priem.starazagora.bg/baby/g/index.php .

   

0 коментарa

Виж още