От днес подаваме данъчни декларации за 2009 година

От днес подаваме данъчни декларации за 2009 година

От днес започва данъчната кампания за облагане на доходите на физическите лица. До 30 април трябва да бъдат подадени подоходните декларации в Националната агенция за приходите. Ако дължимите суми се внесат до 10 февруари, може да се ползва 5-процентна отстъпка, която ще важи и до 30 април, ако внасяното на данъка стане по електронен път. Данъкът остава 10%. Съществени промени в дизайна на данъчните декларации няма. Попълват се основна част и приложенията, според вида на дохода, който е получен - наем, хонорар или друг. Експертът Росен Бъчваров обясни, че от подаване на данъчни декларации са освободени тези граждани, които получават доходите си единствено и само по трудов договор. „Т.е. - тези, които получават хонорари, някакви възнаграждения по авторски или лицензионни договори, са длъжни да подават данъчна декларация, независимо от това, че платецът на дохода им е удържал 10-процентовия авансов данък и реално няма да се стигне до довнасяне на никакви суми. Много е важно да се знае, че ако има възнаграждение извън трудов договор, независимо от това, че работодателят е удържал данъка, декларации трябва да се подават", допълни Бъчваров. От тази година ще трябва да се декларират заемите от приятели, според последните промени в Закона за данъка върху физическите лица. Определени категории физически лица са задължени да декларират и заемите, без банковите кредити. „Най-общо казано, декларират се заеми и то не само от последната година, а от последните пет години, ако заемът превишава някаква сума - в този случай - 40 000 лева", обясни Бъчваров. Младите семейства ще могат да ползват допълнителни облекчения от данъка върху доходите си. „Това е облекчението за лихвените плащания. Изискването е да имат сключен граждански брак, да не са на повече от 35 години ползващите облекчението и се отнася за частта от плащанията на ипотечни кредити, които са за лихви по този кредит", каза Бъчваров. По думите му, трябва да се представи удостоверение, че имотът е единствен за това семейство. Този документ се издава от Агенцията по вписванията. От агенцията за приходите призовават да не се чака последния срок за подаване на декларации и плащане на данъка върху физическите лица. За всички, които имат електронен подпис, ще бъде по-лесно да подадат документите и платят налога по интернет.

   

0 коментарa

Виж още