От началото на годината Община Стара Загора е ремонтирала сгради за 2 197 000 лв, пътища и тротоари за 2 830 000 лв

От началото на годината Община Стара Загора е ремонтирала сгради за 2 197 000 лв, пътища и тротоари за 2 830 000 лв

Преди утрешния Празник на строителя-Димитровден, заместник-кметът на Община Стара Загора проф.Димитър Динев свика специална пресконференция, на която бе дадена информация за хода на строителната програма на Община Стара Загора. От началото на годината са ремонтирани сгради, общинска собственост за 2 197 000 лв /при планирани 4 067 000 лв/, реализирани са ремонти на пътища и тротоари за 2 830 000 лв. /при планирани за 2 778 000 лв./., за улично осветление са изразходвани 852 000 лв, за проучвателни дейности ипроекти – са изразходвани 849 000 лв. Заедно със средствата, усвоени по двата проекта пред ОПРР, строителната програма на Община Стара Загора е реализирана за 11 750 000 лв при предвидени около 15 000 000 лв. И в условията на финансова криза, Община Стара Загора изпълнява в рамките на възможностите си, своите преки задължения – да поддържа и обновява своите обекти, да осигурява една по-добра инфраструктура за гражданите” – каза заместник-кметът проф.Димитър Динев. Със средства от общинския бюджет са ремонтирани 5 детски градини, 5 училища, спортна зала на Ученическа спортна школа, спортна зала по борба. Ремонтирана бе кухнята на Дневен дом за деца и младежи с увреждания, покривът на Дом „Незабравка”. Обновени са сградите на читалищата в селата Ново село, Памукчии, ПодслонХристияново, Малко Кадиево и Пшеничево, сградата на кметствата в селата Колена, Борово, Лозен, Люляк и Елхово, направена е детска площадка в с.Калитиново, обновени са пенсионерските клубове в селата Арнаутито, Воденичарово, Загора, Старозагорски минерални бани. „За нас е успех приключването на ремонта на Детска градина №8 „Българче”, който не е реализиран от години. Както и готовият проект за ремонт на Второ основно училище – а то е паметник на културата” – каза проф.Димитър Динев. На пресконференцията инж.Митьо Славов, директор на Дирекция „Строителство и инвестиции” информира, че през тази година Община Стара Загора е издала 594 строителни разрешения – при около 1000 миналата година. Изработени за 114 плана за регулация, 165 плана за застрояване, разгледани и одобрени са 413 инвестиционни проекта. От 1 до 15 ноември гражданите ще могат да се запознаят с проекта за актуализация на Общия устройствен план на Стара Загора – съобщи главният архитект Иван Кирчев. След това предстои обществено обсъждане на подготвените промени. Готов е застроителният план на квартал 1 на Стара Загора, което е идеалният център на града, както и актулизирана кадастрална карта на с.Старозагорски минерални бани – каза главният архитект.

   

0 коментарa

Виж още