От 01 март стартира кампания 2013 за плащане на местните данъци и такси

От 01 март стартира кампания 2013 за плащане на местните данъци и такси

До 28 февруари могат да се заплащат стари задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, пътен данък и патентен данък.Община Камено започва кампанията за събирането на местните данъци и таксите за битови отпадъци за 2013 година на 01 март. Заплащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013 година може да се извърши на две равни вноски в следните срокове първа вноска – от 01 март до 30 юни 2013 и Втора вноска – до 30 октомври 2013.Предплатилите от 01.03.2013 до 30.04.2013 ползват 5 % отстъпка. Плащанията се извършват на място в касата на „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата на населените места в общината или по банков път.

   

0 коментарa

Виж още