От 1 май 2012 г. минималната работна заплата се увеличава на 290 лв

От 1 май 2012 г. минималната работна заплата се увеличава на 290 лв

Министерският съвет прие Постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 1 май 2012 г. В изпълнение на приоритетите на правителството за гарантиране на жизненото равнище на българските граждани в условия на криза, както и в съответствие с възможностите на икономиката и на консолидирания държавен бюджет за 2012 г., размерът на минималната месечна работна заплата от 1 май 2012 г. се определя в размер на 290 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Минималната часова работна заплата е 1,72 лв. За преодоляване на последиците от кризата е необходимо да се стимулира икономическата активност на предприятията и вътрешното потребление. Тази политика ще доведе до нарастване на доходите от труд, запазване и повишаване на жизненото равнище на най-нискодоходните групи от българските граждани.

   

0 коментарa

Виж още