От 1 октомври започва есенният панаир в Стара Загора

От 1 октомври започва есенният панаир в Стара Загора

Традиционният старозагорски есенен панаир тази година ще се проведе в периода от 01.10.2012 год. до 07.10.2012 год. включително. Той ще бъде разположен в отсечката по ул.”Иван Вазов” – от ул.”Радецки” до ул.”Хан Аспарух” , както и по ул.”Радецки” в участъка източно от пресечката с ул.”Иван Вазов”. Кметът на Община Стра Загора Живко Тодоров издаде заповед, според която заявления за участие в панаира ще се приемат от 8,30 часа на 24.09.2012г. до 28.09.2012г. /включително/, в сградата на Административно бюро „Изток”, ул.”Подп.Калитин” № 28. Разрешенията за участие на панаира ще се издават от Eлка Бонева – Началник отдел „Административни бюра” на Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от гл.архитект на общината. Необходимо е да се представят следните документи: Копие на Удостоверение от „Агенция по вписванията” за регистрация на фирмата; Удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл.87. ал.6 издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документи; Удостоверение, за липса на задължения към Община Стара Загора, издадено не по-рано от 14 дни от датата на подаване на документи; сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти на съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията; квитанция за платена такса за участие на панаира. Опазването на обществения ред на територията на панаира, според заповедта, се възлага на полицейските служители от Отдел „Охрана на обществения ред и чистота”. Със заповедта на територията на панаира се забранява продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия. Желаещите да участват в есенния панаир ще заплащат следните такси: 1. За продажба на промишлени стоки - 3,00 лв./кв.м. на ден; 2. за продажба на захарни изделия – 1,00 лв./кв.м. на ден; 3. За скара-бира – 4,00 лв./кв.м. на ден.; 4. За атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и др. – 1,50 лв./кв.м. на ден; 5. За изграждане на циркове – 2,50 лв./кв.м. на ден. Местата ще се раздават както следва: - на 29.09.2012 год. – скара-бира и големи атракционни съоръжения; - на 30.09.2012 год. – промишлени стоки и захарни изделия.

   

0 коментарa

Виж още