От 2010 год. ще декларираме получените заеми над 10 000лева

От 2010 год. ще декларираме получените заеми над 10 000лева

Последната точка от бюджета за 2010 г., която депутатите гласуваха през нощта на сряда срещу четвъртък точно в 2,15 часа след полунощ беше тази за декларирането на получени заеми от приятели. За първи път заемите ще се обявяват в декларациите, които ще се подават в началото на 2010 г. Във формулярите ще се пишат непогасените дългове от предходните 5 години само ако надхвърлят 40 000 лв. и не са взети от банки. Ще се декларират и дадените и получените през предходната година заеми на обща стойност над 10 000 лв., без тези от кредитни институции. Глобата за недекларирани кредити е 10% от съответните суми.

   

0 коментарa

Виж още