ОУПБЗН – Стара Загора - Действия при горски пожар

ОУПБЗН – Стара Загора - Действия при горски пожар

През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна.Най-често причините за горските пожари са небрежност от страна на туристи, мълнии, неконтролираното палене на стърнищата. Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, по мирис на изгоряло, както и по поведениетo на животните. Действията при горски пожар трябва да са следните: • Определете посоката на вятъра и напуснете района. • Съобщете за пожара на тел. 112, в най-близкото населено място или горски дом. • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места.Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея. • Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени. • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони,с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината. Действията при горски пожар трябва да са следните: • Определете посоката на вятъра и напуснете района. • Съобщете за пожара на тел. 112, в най-близкото населено място или горски дом. • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места.Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея. • Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени. • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони,с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината. • При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха. • Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

   

0 коментарa

Виж още