Офертите за втория етап от продажбата на декодери за цифрова телевизия срещу ваучери,бяха отворени

Офертите за втория етап от продажбата на декодери за цифрова телевизия срещу ваучери,бяха отворени

Офертите на участниците във втората обществената поръчка за избор на изпълнител за продажба срещу ваучери на крайни декодиращи устройства за достъп на социално слаби българи до цифрова телевизия, бяха отворени днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По обособена позиция № 1 за избор на изпълнител за територията на Северен централен район, с административни центрове на области: Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра са постъпили предложения от „Български пощи“ ЕАД и «К и К електроникс». За Югозападен район, който обхваща Благоевград, Кюстендил, Перник, общините на територията на София град (с изключение на „Оборище“) и Софийска област1 оферти са подали „Български пощи“ ЕАД и «К и К електроникс». Трима са кандидатите за изпълнител за територията на Югоизточен район, с административни центрове на области: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол. Това са „Български пощи“ ЕАД, магазини „Зора“ и «К и К електроникс». Предстои преглед и оценка на документите за съответствието им с критериите за подбор, заложени от Възложителя, след което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите кандидати.

   

0 коментарa

Виж още