Офисите на НАП ще работят днес и утре

Офисите на НАП ще работят днес и утре

Офисите на Националната агенция за приходите (НАП) ще работят тази събота и неделя (28 и 29 март), съобщиха от агенцията. Със заповед на изпълнителния директор на НАП и по повод изтичащия срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци, служителите на Националната агенция ще приемат формулярите и през почивните дни. Целта е да се улеснят клиентите на НАП. Срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци изтича на 31 март. НАП напомня, че всички фирми, които изпратят формуляра по Интернет, подписан с електронен подпис, получават отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Заедно с декларацията фирмите представят в НАП и годишния си финансов отчет, заедно с приложенията към него. От НАП напомнят, че при подготовката на приложенията към годишния финансов отчет фирмите трябва да спазват изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Декларация подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2008 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година подават специална корпоративна декларация – образец 1010а. До 16 март 2009 г. декларациите си за облагане с корпоративен данък са подали 60 000 фирми. От тях по електронен път документите са изпратили 13 000 компании, което представлява 21% от всички декларации. Припомняме, че през миналата година по електронен път декларациите си подадоха над 40 000 фирми, а общия брой на приетите документи от НАП беше 245 000. Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи” ще издадат входящ номер.

   

0 коментарa

Виж още