Официално становище на Областния управител на област Бургас Константин Гребенаров

Официално становище на Областния управител на област Бургас Константин Гребенаров

Морската градина на Бургас, освен любимо място на бургазлии, е и един от символите на града. След 2007 година приморският парк бе изцяло възстановен и модернизиран в частта - собственост на Община Бургас. Старата й част обаче, т.нар. историческо ядро, обхващащо територията от паметника на Пушкин до Централен плаж, държавна собственост, остана неугледна и неремонтирана до предоставянето й през 2009 година за управление от държавата на общината. Днес бургазлии могат да се похвалят с един от най-големите, модерни и добре поддържани градски паркове. На фона на всичко това като „язва“ в Морската градина стои бетонова площадка с полуразрушени и силно амортизирани постройки, сред които и „Фрегатата“, друг символ на Бургас от близкото минало. Държавата в лицето на Областния управител нееднократно през годините е била сигнализирана, както от граждани, така и от Община Бургас, за опасностите, които нестопанисваните сгради могат да предизвикат. Въпросният терен е с площ 945 кв.м. За същия през 1995г. е бил съставен Акт за държавна собственост, с отразяване, че е предоставен в управление на „Приморец турист” ЕАД, гр.Бургас. Актът за изключителна държавна собственост на морски плаж „Бургас – централен” е съставен по-късно, през 1999г., като в него се включва въпросната територия, с което се получава дублиране. От 2004г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Областния управител, „Приморец турист”АД и „Булгариен - директ райзен”ООД се води преписка за изключване от обхвата на морски плаж „Бургас – централен” на терена с площ 945 кв.м. около обект „Фрегата”. През 2005 година е издадена заповед на областния управител на област Бургас, с която първоначалния Акт за държавна собственост от 1995 година е отменен. По данни на РИОСВ теренът не попада в границите на защитена територия и защитени зони. През 2007г., въз основа на писмо от Агенцията по кадастъра, Министерство на регионалното развитие и благоустройството е изключило територията от обхвата на морския плаж. С одобряването на кадастралната карта на град Бургас през 2009г. Теренът съществува като отделен обект на кадастъра, представляващ урбанизирана територия, с предназначение „за друг вид застрояване“. Територията създава предпоставки за инциденти, поради пребиваване на клошари, опасности от пожари и събиране на отпадъци. Предстои да бъде реализиран проект, който ще отвори града към морето в района на Пристанището, нещо, което бургазлии отдавна очакват. Въпросните 945 кв.м. са в непосредствена близост до националния обект- Зона за обществен достъп Бургас- и след изграждането му ще бъдат входна врата на града към света. Всичко това обосновава решението на държавата да поиска смяна на статута на терена от публична държавна в частна държавна собственост. Държавата няма ресурси сама да облагороди и поддържа терена в подходящ вид. Смяната на статута дава възможност да се търси инвестиция, която да възстанови символа и да благоустрои територията. Към настоящия момент собственик на имота продължава да бъде държавата. „Не е редно важните за Бургас и областта проекти, които съгражданите ни заслужават, да бъдат компрометирани от неверни твърдения и предизборни изказвания. Като Областен управител считам, че добрите проекти тук, които служат за пример на цялата страна, трябва да бъдат над празния политически ПР“.

   

0 коментарa

Виж още