Оценките на имоти, заложени като обезпечение на кредит, намаляват

Оценките на имоти, заложени като обезпечение на кредит, намаляват

Финансовата криза принуди много български банки да се подсигурят допълнително, като повишат обезпеченията по кредитите, искайки допълнителни гаранции от клиентите си, че ще могат да покрият изтегления преди време от тях заем. Така например, ако клиент е изтеглил заем в размер на 40 000 лв., кредитната институция обикновено иска от кредитополучателя да обезпечи заема на 100 или 120 процента. Така потребителят гарантира за изплащането на кредита срещу имот, чиято оценка е например 60 000 лв, научи "Новинар". В момента обаче много кредитни институции правят преоценка на имотите, заложени като обезпечение, тъй като заради икономическата криза пазарът на недвижимости се срива и цените са силно занижени. Банката може да изпрати оценител, който да реши, че имотът вече не струва 60 000 лв., а 30 000 лв., т.е. условието заемът да е обезпечен на над 100 процента не е изпълнено от клиента. Пред него са поставени две възможности - или да предложи друг по-скъп имот за обезпечение, или пък да погаси предсрочно разликата от 10 000 лв., обясниха банкови консултанти. По този начин трезорът получава гаранции, че дори собственикът на кредита да получи затруднения при изплащането за в бъдеще, заемът е достатъчно обезпечен с новия, по-скъп имот. Друг пример дадоха служители от голяма столична банка. Става въпрос за гараж, чиято стойност по време на тегленето на заема е била 30 000 лв., но заради понижението в цените на недвижимостите гаражът вече струва 25 000 лв. В такъв случай клиентът отново има право да избере дали да плати разликата от 5000 лв., или да предложи друг имот за обезпечение на кредита. Финансовите институции имат право да правят нови оценки на цените на имотите, в случай че в договора за отпускането на заема има такава клауза. Тогава клиентът няма как да откаже да бъде извършена нова оценка. Основното средство за покупка на имот или техника остава кредитът. В момента хората, които не са одобрени от банката за заем, но същевременно се нуждаят спешно от пари, се насочват към небанковите финансови институции или онези фирми, които отпускат така наречените бързи заеми. Дружествата одобряват молбите на клиентите за потребителски кредит за между 15 минути и един ден, докато банката прави това за една седмица. За да отпуснат заем, фирмите искат само лична карта за разлика от трезорите, на които клиентът трябва да представи бележка, декларираща месечния му доход. Лихвите на „бързите кредити” обаче са с поне 2-3 процента по-високи от тези в банките.

   

0 коментарa

Виж още