Очаква се ръст в тютюнопроизводството

Очаква се ръст в тютюнопроизводството

През 2008 г. се наблюдава постепенно връщане на хората към тютюнопроизводството, както и увеличаване на площите, разсадени с тютюн, каза изпълнителният директор на Фонд "Тютюн" Гюрсел Емин, предаде агенция Фокус. През 2008 година площите, разсадени с тютюн, възлизат на 313 594 дка. Спрямо 2007 г. се вижда нарастване на производството на тютюн с 69 731 дка, тоест наблюдаваме увеличение с около 28 %. По думите на Гюрсел Емин неизвестността от новите моменти след присъединяване на България към ЕС - изплащане на субсидията на хектар площ, уедряване на площите, необходимостта от групиране на тютюнопроизводителите, за да отговорят на новите изисквания и др., е довело до отлив от тютюнопроизводството. Като друга причина може да се посочат и миграционните процеси в страната, основно сред младото поколение. Това е дало отражение на действително разсадените площи с тютюн, които бележат спад през 2007 г. За реколта 2007 година в страната са разсадени 243 863 дка с тютюн. Емин е на мнение, че тютюнопроизводството, като неделима част от националното селско стопанство, е стабилизиращ демографски фактор - допринася за ангажиране на всички членове от семейството - жени, деца и възрастни хора и осигурява средства за семейния бюджет. "От друга страна Договорът за присъединяването на страната ни към Европейския съюз ни дава възможност за период от три години след датата на присъединяването да продължи субсидирането на тютюневия сектор, чрез предоставяне на средства като съществуваща държавна помощ", посочи Гюрсел Емин.

   

0 коментарa

Виж още