Още 5 сигнала за длъжници са пуснати към прокуратурата само за месец, съобщиха от НАП-Стара Загора

Още 5 сигнала за длъжници са пуснати към прокуратурата само за месец, съобщиха от НАП-Стара Загора

Стара Загора. През месец февруари към прокуратурата са изпратени 5 нови уведомления за лица със задължения в особено големи размери, възлизащи на 5 500 000 лева, съобщиха от пресцентъра на Териториалната дирекция (ТД) на НАП-Стара Загора. Целта е извършване на проверка от органите на досъдебното производство на посочените дружества, за необявяване на неплатежоспособността им пред съда и спиране на плащанията. Отново през февруари са отнети още 4 паспорта на лица, управители на дружества със задължения в размер на 1 312 248 лв. 354 граждани и фирми фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към 28 февруари 2009г. за ТД на НАП Стара Загора. На 219 длъжника е наложена забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Неплатените задължения към хазната възлизат на 275 662 149 лв. Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 2 списъка с имената, адресите и единните идентификационни номера по Булстат на физически и юридически лица, с неуредени данъчни и осигурителни задължения в размер над 5000 лв., поставен е на видно място в ТД на НАП Стара Загора и е публикуван на страницата на Агенцията за приходите в Интернет. Първият списък съдържа имената на физически и юридически лица, които имат неуредени публични задължения над 5000 лева, нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. В него фигурират 294 некоректни платци със задължения от 258 217 564 лв. Във вторият списък са включени имената на физическите и юридически лица, които не са платили в срок публичните си задължения над 5000 лв, разполагат с имущество /движимо или недвижимо/, върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица. В него фигурират 60 длъжника, с неплатени данъци и осигуровки в размер на 17 444 585 лв. С цел повишаване на ефективността по събиране на просрочените задължения е необходимо да се направят законодателни промени, в частност в Търговския закон, така че лица с неуредени задължения към държавата да не могат да упражняват търговска дейност, както и да не могат да се преобразуват дружества с просрочени задължения в особено големи размери.

   

0 коментарa

Виж още