Още 500 000 лв. за канализация в кв."Кольо Ганчев"

Още 500 000 лв. за канализация в кв."Кольо Ганчев"

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите предоставя 500 000 лв. за финансиране на обект „Изграждане канализационна мрежа в кв. „Кольо Ганчев” /запад/ гр. Стара Загора. Средствата са предназначени за продължаване изграждането на „Главен канализаионен профил І” по улица „Иван Хаджи Христов”. Договорът предстои да бъде финализиран с подписите на кмета на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев и Емилия Стоянова, директор на ПУДООС – съобщи инж.Милена Димитрова, началник отдел „Инвестиции и управление на проекти” в Община Стара Загора. Изграждането на канализацията в западната част на кв.”Кольо Ганчев” е в размер на 3,5 млн.лв. вложени до този момент, от тях 1,3 млн.лв. са от ПУДООС, а останалото е финансиране от бюджета на Община Стара Загора. В източната част на квартала изграждането на канализацията е също за около 3,5 млн.лв., но целевите средства са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

   

0 коментарa

Виж още