Павлина Геренова е назначена за Омбудсман на Община Стара Загора

Павлина Геренова е назначена за Омбудсман на Община Стара Загора

Със Заповед на Кмета на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев от днес Павлина Геренова е назначена за Омбудсман на Община Стара Загора. Заповедта утвърждава изборът на Омбудсман от сесията на Общински съвет от 26 февруари тази година. Тогава Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ № 382, съгласно което прие Доклада на Временната комисия за провеждане на конкурс по документи и събеседване на кандидати за обществен посредник на територията на Община Стара Загора. На основание чл.21, ал.1 и ал.4 от ЗМСМА и чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора, след проведен таен избор избра за обществен посредник на територията на Община Стара Загора ПАВЛИНА ЯНЧЕВА ГЕРЕНОВА с 36 гласа „за”. Съгласно приетото решение Кметът на Община Стара Загора бе задължен да извърши всички нормативно определени действия, в изпълнение на решението. Павлина Геренова е магистър, специалност политология, завършила е Софийски университет „Свети Климент Охридски”. Има административен опит, работила е като журналист във вестниците „7 дни Стара Загора” и „Старозагорски новини”.

   

0 коментарa

Виж още