Пазарните цени на земите край морето ще бъдат увеличени 8-9 пъти

Пазарните цени на земите край морето ще бъдат увеличени 8-9 пъти

Пазарните цени на земите от горския фонд ще бъдат увеличени средно три пъти за страната, обяви в Смолян зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов. Това се предвижда с новата актуализирана наредба за базисните цени на земите от горския фонд, която трябва да бъде приета до края на годината от Министерски съвет. Увеличението на цените за имотите край морето ще бъде с близо 8-9 пъти, а за тези в планинските райони – 6-7 пъти. Заместник-министър Костов беше на работно посещение в град Смолян във връзка с провеждането на дискусия за изготвянето на новия Закон за горите. С него ще бъдат възможни замените на гори и земи от горския фонд за важни общински и инфраструктурни проекти. Заместник-министър Костов посочи, че замяната е пазарен механизъм, който е важен и не трябва да се отрича. Правилата за замените ще бъдат детайлно разписани в закона. Той допълни, че в новия Закон за горите ще бъдат диференцирани контролните от стопанските функции. Контролът в горския сектор ще се извършва от държавен независим орган, който ще бъде на бюджетна издръжка и не трябва да зависи от стопанските резултати на субектите, както е в момента. Стопанските дейности ще се извършват от държавни предприятия, които трябва да плащат печалба или дивидент на държавата за своята дейност. За да се оптимизира структурата на Изпълнителната агенция по горите се предвижда до края на годината да бъде намален броя на държавните горски стопанства в страната. В момента те са 176 и техният брой ще бъде редуциран близо с 40. Промените в тях няма да се отразят на качеството на обслужване, няма да бъде намален и сградният фонд, както и администрацията в тях. По-малките и малоимотни стопанства ще преминат към по-големите и жизнеспособни структури, които формират печалба. От предстоящото преструктуриране ще бъдат спестени около 1 млн. лева от бюджета на Изпълнителната агенция по горите, подчерта зам.-министър Костов. По време на срещата с областния управител на Смолян, депутати от ПП ГЕРБ, кметове на общини, като и с представители на горския сектор беше разгледан и въпросът за реализиране на проекти за биомаса. В сферата на горите област Смолян има изключително важно значение, тъй като 18% от приходите в горския сектор се реализират от тази област.

   

0 коментарa

Виж още