Пак каним "Умвелт институт" заради обгазяванията

Пак каним "Умвелт институт" заради обгазяванията

С 35 гласа "за" и двама "въздържал се" старозагорският местен парламент гласува поредния мониторинг на околната среда в Старозагорско. За четвърти път от големите обгазявания насам пробите ще бъдат взети и изследвани от специалисти на акредитираната лаборатория на "Умвелт институт", Щутгарт. Основното внимание на немските специалисти ще бъде насочено към местата, където при последния мониторинг бяха констатирани завишени съдържания на тежки метали в диворастящи гъби и борови иглички. Тогава обаче нямаше обобщен анализ към протоколите и никой от българските специалисти не се ангажира с коментар за получените резултати. Получените резултати от бъдещия мониторинг ще бъдат съпоставени с предходните, след което ще се направят и конкретни изводи. На въпрос какво ще струва на местния бюджет поредното посещение на представители на "Умвелт институт", зам.-кметът Мария Динева отговори, че това ще зависи от броя на пробите, взети за изследване. По предварителни сметки Общината трябвало да заплати между 7 и 10 хиляди евро. Припомняме, че последните проби бяха взети от девет населени места, различно отдалечени от полигон "Змейово". Военният обект се превърна в отправна точка за изследване поради сериозните съмнения, че е източник на обгазяванията през 2004 и 2005 г. Тогава правителството хвърли цялата вина върху източномаришките топлоцентрали, но анализите показаха, че в биологичния материал са открити наднормени количества никел, манган, кадмий и олово, арсен и др. Тези резултати, станали известни през 2005 г., автоматично изключиха ТЕЦ-овете като виновник за наличието на въпросните метали, но източникът така и не беше локализиран. През 2007 г. пък беше констатирано повишено съдържание на тежки метали в някои проби. Така на практика на многократно задаваните въпроси категоричен отговор все още няма.

   

0 коментарa

Виж още