Пак условна присъда за източено ДДС

Пак условна присъда за източено ДДС

Окръжен съд - Стара Загора, вчера осъди Васил Методиев Киков на 2 години и 10 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок 5 години. Той е обвинен за източване на ДДС в особено големи размери и вследствие на което е подал и невярна годишна декларация. От декември 2006 до март 2007 година Киков присвоил неследващ му се данъчен кредит, като е представил пред ТД на НАП - Стара Загора, фалшиви данъчни фактури за извършени разходи, коeто е установено по надлежния ред. Вследствие на фалшивите фактури Киков е подал годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане, в която е посочил, че за изминалата данъчна година фирмата му не е реализирала печалба, и е декларирал нулева данъчна ставка. В данъчната декларация не са били включени приходите от месец септември 2006 г. в размер на 400 хил. лв. Така вследствие на преизчисляване на данъчна декларация е установено, че Васил е трябвало да внесе в държавния бюджет 280 150 лв. данък на реализираната печалба. Фирма "ЖИ" ЕООД, която е собственост на Васил Киков и управлявана от него, дължи на държавата 2 398 583 лв. за неполагащ му се данъчен кредит и укрит данък от печалбата, като лихвите възлизат на над 590 хил. лв. Заради големите задължения на осъдения Агенцията по приходите е наложила запор на фирмата му от 04.02.2008 год. Данъчните злоупотреби са установени при извършване на ревизия, чиито констатации са посочени в ревизионен акт No 2400551. Преди десетина дни, пак за източване на ДДС, Старозагорският съд също постанови условна присъда. Тогава обаче подсъдимият беше "бушон" в престъпна схема за източване на ДДС, а в случая става въпрос за собственик на фирма.

   

0 коментарa

Виж още