Парк за отдих и развлечение ще може да се изгради в столичния квартал „Филиповци”, след укрепване на свлачището

Парк за отдих и развлечение ще може да се изгради в столичния квартал „Филиповци”, след укрепване на свлачището

Парк за отдих и развлечение ще може да се изгради в столичния квартал „Филиповци”, след укрепване на свлачището. Това съобщи на пресконференция Румяна Бонева - главен експерт в Главна дирекция „Инженерна инфраструктура” към Столична община. Паркът ще подобри градската среда в квартала – каза тя. Проектът „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”. Изпълнението на дейностите по проекта с възложител Столична община е приключило – обясни Бонева. „Геозащита” Перник ще следи свлачището в следващите 10 години. Укрепването на свалчището е направено така, че да издържи земетръс от девета степен по скалата на Рихтер. Смята се, че до 10-15 г. свлачището ще затихне. Приоритетно общината ще сменя водопровода и ще строи канализация в целия квартал „Филиповци”, което ще спомогне за утихването на свлачището – допълни Румяна Бонева. Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. Стойността на Проекта е 829 783,18 лв. и е 100% финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Периодът на изпълнение на дейностите по втория етап на проекта е от 5 февруари 2010 г. до 5 февруари 2012 г. и дейностите са приключили.

   

0 коментарa

Виж още