Парламентът прие окончателно промените в Закона за семейните помощи за деца

Парламентът прие окончателно промените в Закона за семейните помощи за деца

Майка, самотен баща, семейство на роднини, близки или приемно семейство, които отглеждат близнаци ще имат право на еднократна парична помощ за отглеждането им в размер на 300 лева за всяко дете. Майките – редовни студентки и тези, които имат близнаци, пък ще получават накуп допълнителните средства, отпускани от държавата през първата година от раждането. Сумата за близнаци ще е по 1200 лева на дете, а майките – редовни студентки ще получават 2880 лева.

   

0 коментарa

Виж още