Парламентът призова с декларация правителството да предприеме спешни ремонтни дейности на пътни съоръжения

Парламентът призова с декларация правителството да предприеме спешни ремонтни дейности на пътни съоръжения

Парламентът прие с пълен консенсус декларацията от името на парламентарните групи, с която Народното събрание призовава Министерски съвет да предприеме незабавно ремонтни дейности на пътни съоръжения. Гласуваха 124 народни представители и всички дадоха своя вот „за”. В декларацията е записано: „41-ото Народно събрание, след като отчита необходимостта от неотложни действия, породени от последните извънредни събития – земетресение с висока степен на интензивност, поройни дъждове и наводнения, призовава Министерския съвет да предприеме незабавно ремонтно-възстановителни дейности, на база на констатации от технически експертизи на пътните съоръжения – мостове и виадукти, по републиканската пътна мрежа по ред и процедури, предвидени по закон. Министерски съвет също трябва да изработи Многогодишна програма за мониторинг и рехабилитация на пътните съоръжения от републиканската пътна мрежа като предвиди същата за финансиране в рамките на бюджетната процедура за държавния бюджет за 2013 г. и в тригодишната фискална рамка 2013 - 2015 г., с източници държавния бюджет, фондовете на ЕС и международните финансови институции”. Станислав Иванов от ПГ на ГЕРБ предложи корекция – заглавието на документа да бъде „Декларация относно неотложни ремонтни действия на републиканската пътна мрежа”. Предложението беше прието.

   

0 коментарa

Виж още