Пестим 20 % данъци с доброволни осигуровки

Пестим 20 % данъци с доброволни осигуровки

20 % от годишния данък върху доходите може да бъде спестен чрез доброволни вноски за пенсия, животозастраховане или здравно осигуряване в частни фондове. След като от заплатата на всеки работещ бъдат удържани вноските за държавна пенсия и здравно осигуряване, той доброволно може да внесе в частен пенсионен фонд определена сума по собствено желанияпише в днешния си брой Стандарт. До 10 % от годишния доход може да се внесе в частен пенсионен фонд и върху тези пари не се плащат данъци. Още 10 % от годишния доход, след като са платени всички задължителни осигуровки, могат да се дадат за застраховка "Живот" или за здраве в частен фонд. Така могат да се спестят общо до 20 % от годишния данък върху доходите. Например, ако човек взима чиста заплата от 500 лв. на месец, по 50 лв. могат да се внасят за доброволно пенсионно осигуряване, а още 50 лв. могат да се дават или за застраховка "Живот", или за здравно осигуряване в частен фонд. Така данък няма да се плаща върху заплата от 500 лв., а върху 400 лв. При сегашния размер на данъка от 10 %, така ще се спестят по 10 лв. всеки месец. Работникът може изобщо да не се занимава с превеждането на вноските за пенсионно и здравно осигуряване, както и за застраховка, а това да прави счетоводителят на работното му място. За целта просто трябва да заяви пред него, че желае определена сума от месечната му заплата да бъде превеждана в частните фондове или застрахователната компания. Само трябва да даде банкова сметка на счетоводителя си и той ще прави месечните преводи. Но има хора, които не желаят на работното им място да се знае, че се осигуряват за доброволна пенсия. В този случай работникът си взима заплатата и сам се грижи да превежда вноските си за доброволно осигуряване. Вноските за пенсия могат да се правят всеки месец. Но ако човек сам се грижи за вноските си за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, може да ги прави веднъж или два-три пъти в годината. Така се пести много време, а и банковите такси за преводи на парите са по-малко. Ако човек сам си прави доброволните вноски, текущо през годината се удържа данък върху цялата му заплата. Но след изтичане на годината трябва да подаде данъчна декларация за всичките си доходи. В нея трябва да посочи сумата, която е превел през годината за пенсия, животозастраховане или здравни осигуровки, като потвърди това със служебна бележка, която се получава от съответната компания. След това в едномесечен срок Националната агенция за приходите (НАП) ще му върне надвесените данъци. При заплата от 500 лв. годишният доход е 6000 лв. Така годишните вноски за пенсия, с които ще се спестят данъци, могат да са до 600 лв. За застраховки "Живот" и за здравно осигуряване могат да се дадат още 600 лв. Върху тези пари ще се спести данък от 10 %. Така ако човек работи на заплата и няма други доходи, след подаване на годишната данъчна декларация НАП трябва да му върне 120 лв. През миналата година данъци можеше да се пестят и с дарения на роднини с увреждания. Това често се използваше за фиктивни дарения за криене на данъци. Затова вече не можем да пестим данъци чрез роднините си. Ако човек иска да помогне на хора в нужда, може да даде до 5 % от годишния си доход за дарения, например, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на специализирани предприятия на хора с увреждания или на Българския Червен кръст.

   

0 коментарa

Виж още