Петър Мутафчиев:Ще сезирам Прокуратурата за Концесията на ж.п. гара Пловдив

Петър Мутафчиев:Ще сезирам Прокуратурата за Концесията на ж.п. гара Пловдив

Всички данни, включително и отговорът на Министерство на транспорта относно концесията на ж.п. гара Пловдив ще бъдат предоставени на прокуратурата, това каза Петър Мутафчиев, народен представител от Коалиция за България на пресконференция днес. Прокуратурата трябва да прецени защитен ли е държавният интерес, постигнати ли са целите или концесионера е нарушил договора и какви отговорности носят от ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, за да не се спекулира с подхвърлени твърдения за чужди интереси, каза още Мутафчиев. Народният представител цитира отговора от министъра на транспорта за това, какви са целите на концесията на Централна гара и счита ли, че те са постигнати с подписания договор. В него е записано категорично, че цел на концесионирането е да се обезпечат достатъчни по размер свежи инвестиции, с възможност за въвеждане на нови технологии и ноу-хау в управленския подход на жп гарата. С предложената програма, в която са заложени строителство на автогара, хотел, търговската част от подлезите, многофункционална сграда тази цел няма да бъде достигната, обясни Петър Мутафчиев. Според него в концесията няма инвестиция, която да касае ж.п. транспорта. Липсват посочени конкретни средства за ремонт на на ж.п. гарата, която е паметник на културата, а в Концесионния договор ясно е записано - строителството, експлоатацията, поддръжката и управлението на Централна железопътна гара Пловдив, включително реставриране и консервиране на приемното и здание. Според Петър Мутафчиев до 4-тата година не е предвидено да се ремонтира приемната, което означава, че пътниците и работниците ще продължават да използват рушащата се сграда. Със своя отговор Министърът на транспорта потвърди и съмнението ми за средствата, които държавата ще придобие от тази концесия - общо 13 милиона 932 хиляди лева за 35 години. Това означва наем от 400 000 лева на година или 32 000 месечно, допълни депутатът и нито лев допълнително няма да постъпи в българския бюджет. Освен това, ако се извършат ремонти над договорените в концесионния договор, може да стане така, че те ще бъде искано и приспадане на тази инвестиция от концесионните такси, обясни Мутафчеив и това ще доведе до нови загуби за държавата. Въпреки твърденията на концесионера, че има разрешение за срутването на сгради, собственост на НК „Железопътна инфраструктура” то министърът категорично заяви, че искане има, но разрешение не е давано, каза народния представител.Това означава, че сградите на бившата Транспортна болница са срутени в нарушение на договора. Още повече, че в момента експертите от Министерството обсъждат дали трябва да бъде съборена тази сграда, дали се изпълнява концесионният договор, в който, впрочем, за първата година е предвидено, че концесионера трябва само да има ПУП и проект за реконструкция. Всички тези факти говорят за допуснато нарушение, за което имам уверенито, че концесионерът ще бъде санкциониран, допълни Петър Мутафчиев.

   

0 коментарa

Виж още