Питейната вода в Старозагорска област е годна за пиене

Питейната вода в Старозагорска област е годна за пиене

Последните резултати от физико-химичния и микробиологичния анализ на питейната вода от водоснабдителната мрежа на всички 31 населени места в област Стара Загора, наблюдавани от РЗИ - Стара Загора след наводнението на 6 септември, показват съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това съобщи днес - 16 септември, д-р Елена Канева, директор на РЗИ- Стара Загора. В продължение на 10 дни РЗИ непрекъснато следеше чрез лабораторни изследвания качеството на водата от водоснабдителната мрежа в селищата, пострадали от наводнението. Своевременно местната власт и населението чрез медиите и в личен контакт на специалистите от РЗИ получаваше необходимата информация за състоянието на питейната вода. В област Стара Загора няма населени места с нарушено водоподаване. Досега няма регистрирани случаи на заболели от чревни инфекции от общопрактикуващите лекари, обслужващи населението в тези селищал РЗИ- Стара Загора продължава контрола върху качеството на питейната вода в областта с приоритет в засегнатите от наводненията населени места.

   

0 коментарa

Виж още